ملک برای انبوه سازی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه‌ی مسکونی غدیر ۳

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید!
3622 متر
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید!
3622 متر

پروژه مسکونی-تجاری ۱۲۰ واحدی غدیر۱

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید!
14945 متر
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید!
14945 متر

پروژه مسکونی-تجاری ۱۲۰واحدی غدیر۲

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید!
14000 متر
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید!
14000 متر