ملک برای انبوه سازی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه‌ی 20 واحدی غدیر3

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید!
812 متر
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید!
812 متر

پروژه مسکونی-تجاری 120 واحدی غدیر1

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید!
14945 متر
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید!
14945 متر

پروژه مسکونی-تجاری 120واحدی غدیر2

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید!
14000 متر
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید!
14000 متر