نخستین جشنواره فرهنگی- هنری خانواده زاگرس

فروردین ماه 1400

معرفی

جشنواره «خانواده زاگرس» یک جشنواره فرهنگی- هنری است که در ایام نوروز 1400 توسط روابط عمومی شرکت زاگرس برگزار می‌شود. این جشنواره از منظر تنوع و تعدد رشته‌ها و گستره‌ی مخاطبان خود، نخستین جشنواره از این نوع است که در بستر فضای مجازی برای خانواده‌های کارکنان شاغل در شرکت زاگرس برگزار می‌شود. تمامی مراحل این جشنواره اعم از بازبینی و انتخاب نفرات و گروه‌های برتر و اهمچنین اهدای تندیس و لوح تقدیر و جوایز نقدی به شکل غیرحضوری انجام می‌شود.

اهداف برگزاری

 • ایجاد نشاط اجتماعی در خانواده‌ بزرگ شرکت زاگرس
 • غنی‌سازی اوقات فراغتِ جامعه‌ی مخاطب
 • ارتقاء سطح دانش جامعه‌ی مخاطب در خصوص مقابله با اپیدمی کرونا
 • ایجاد بستری مناسب برای برقراری ارتباط مستقیم با جامعه‌ی مخاطب
 • شناسایی و معرفی استعدادهای خانواده‌های جامعه‌ی مخاطب

بخشهای مختلفِ جشنواره

 1. عکاسی                                          6. نقاشی
 2. نمایش (انفرادی و خانوادگی)            7.شعر و داستان
 3. موسیقی                                        8.صنایع دستی
 4. کتابخوانی                                       9.استند اپ کمدی
 5. قرائت قرآن                                    10.اذان و نیایش

شرایط و چگونگی شرکت در جشنواره

 1. علاقمندان به شرکت در این جشنواره باید آثار خود را از طریق وبسایت جشنواره ارسال کنند.
 2. این جشنواره ویژه‌ی خانواده‌های کارکنان شرکت زاگرس طراحی شده است؛ لذا تنها افرادی می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند که یکی از اعضای خانواده‌ی آنها در یکی از واحدهای وابسته به شرکت زاگرس مشغول به کار باشند.

داوری و جوایز

پس از دریافت آثار شرکت‌کنندگان از طریق وبسایت جشنواره، آثار رسیده توسط داورانِ بخش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هیئت داورانِ هر بخش شامل سه نفر از متخصصان هر رشته است که در سطح استان و یا کشور فعالیت می‌کنند. به منتخبین هر رشته پس از اعلام رأی هیئت داوران، تندیس و لوح تقدیر و جوایزی از 1،500،000 تا 5،000،000 ریال اهداء خواهد شد.

 

زمانبندی برگزاری جشنواره

 • اطلاع‌رسانی و تبلیغات: از یکم تا سوم فروردین ماه 1400
 • ثبت نام و ارسال آثار شرکت‌کنندگان: از 3 تا 15 فروردین ماه 1400
 • داوری آثار: از 17 تا 19 فروردین ماه 1400
 • اعلام نتایج: 23فروردین ماه 1400
 • ارسال جوایز: 27 تا 31 فروردین ماه 1400

کانالهای ارتباطی دبیرخانه جشنواره

 • وب‌سایت: zagros.me/jashnvare
 • اینستاگرام:     com/zagros.me
 • نشانی دبیرخانه: استان قم، خیابان شهید صدوقی، خیابان حافظ
[ult_buttons btn_title=”ثبت نام” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fzagros.me%2F%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%2F|title:%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C|target:_blank” btn_align=”ubtn-center” btn_bg_color=”#f2f20e” btn_hover=”ubtn-center-dg-bg” btn_anim_effect=”ulta-grow” btn_bg_color_hover=”#000000″ btn_title_color_hover=”#f2f20e” icon_size=”” icon_color=”#dd3333″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”ثبت نام” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fzagros.me%2F%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587%2F|title:%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4|target:_blank” btn_align=”ubtn-center” btn_bg_color=”#f2f20e” btn_hover=”ubtn-center-dg-bg” btn_bg_color_hover=”#000000″ btn_title_color_hover=”#f2f20e” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”ثبت نام” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fzagros.me%2F%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2582%25db%258c%2F|title:%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C|target:_blank” btn_align=”ubtn-center” btn_bg_color=”#f2f20e” btn_hover=”ubtn-center-dg-bg” btn_anim_effect=”ulta-grow” btn_bg_color_hover=”#000000″ btn_title_color_hover=”#f2f20e” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”ثبت نام” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fzagros.me%2F%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%2F|title:%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C|target:_blank” btn_align=”ubtn-center” btn_bg_color=”#f2f20e” btn_hover=”ubtn-center-dg-bg” btn_anim_effect=”ulta-grow” btn_bg_color_hover=”#000000″ btn_title_color_hover=”#f2f20e” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”ثبت نام” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fzagros.me%2F5476-2%2F|title:%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%C2%A0|target:_blank” btn_align=”ubtn-center” btn_bg_color=”#f2f20e” btn_hover=”ubtn-center-dg-bg” btn_anim_effect=”ulta-grow” btn_bg_color_hover=”#000000″ btn_title_color_hover=”#f2f20e” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”ثبت نام” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fzagros.me%2F%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d9%2586%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25b4%25db%258c%2F|title:%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C|target:_blank” btn_align=”ubtn-center” btn_bg_color=”#f2f20e” btn_hover=”ubtn-center-dg-bg” btn_anim_effect=”ulta-grow” btn_bg_color_hover=”#000000″ btn_title_color_hover=”#f2f20e” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”ثبت نام” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fzagros.me%2F%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b4%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586%2F|title:%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86|target:_blank” btn_align=”ubtn-center” btn_bg_color=”#f2f20e” btn_hover=”ubtn-center-dg-bg” btn_anim_effect=”ulta-grow” btn_bg_color_hover=”#000000″ btn_title_color_hover=”#f2f20e” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”ثبت نام” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fzagros.me%2F%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b5%25d9%2586%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b9-%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%2F|title:%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C|target:_blank” btn_align=”ubtn-center” btn_bg_color=”#f2f20e” btn_hover=”ubtn-center-dg-bg” btn_anim_effect=”ulta-grow” btn_bg_color_hover=”#000000″ btn_title_color_hover=”#f2f20e” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”ثبت نام” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fzagros.me%2F%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a2%25d9%25be%2F|title:%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%BE|target:_blank” btn_align=”ubtn-center” btn_bg_color=”#f2f20e” btn_hover=”ubtn-center-dg-bg” btn_anim_effect=”ulta-grow” btn_bg_color_hover=”#000000″ btn_title_color_hover=”#f2f20e” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”ثبت نام” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fzagros.me%2F%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b0%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2588-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4%2F|title:%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4|target:_blank” btn_align=”ubtn-center” btn_bg_color=”#f2f20e” btn_hover=”ubtn-center-dg-bg” btn_anim_effect=”ulta-grow” btn_bg_color_hover=”#000000″ btn_title_color_hover=”#f2f20e” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]