اعضای محترم پروژه غدیر ۲ 

ضمن خوش آمدگویی جهت ورود به صفحه ی انتخاب واحد پروژه 

به دلیل به روزرسانی تا ۲۴ساعت دیگر سایت فعال می شود  .