گزارش پیشرفت پروژه غدیر۳ شماره ۳۲

اعضای محترم پروژه غدیر ۳
مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۲۹

 

۱– عملیات اجرایی:
 • اجرای وال پست نما اصلی
 • تیغه چینی طبقه ۵
 • ساخت فریم و برش کف پهن درب های طبقات
 • اجرای سیمان آستر نما همسایه
 • تیغه چینی نما فرعی
 • تخلیه لوله های گاز
 • اجرای اسپری و جانمایی شیرهای گاز در طبقات و جانمایی کنتور

 

۲- مصالح و متریال ورودی
 • ۴۰ پاکت سیمان
 • ۳۶۰ عدد لولا کف پهن
 • ۴ بسته سیم جوش۳
 • ۲ گالن صدزنگ
 • ۱۰ لیتر تینر
 • ۱۲۶۵۰ کیلوگرم ماسه
 • ۹۰ شاخه لوله ۴ گاز
 • ۸۵ شاخه لوله ۳ گاز
 • ۴۰ شاخه لوله ۲ گاز
 • ۳ شاخه لوله ۴ درزدار

 

۳- ماشین آلات فعال
 • جابه جایی مصالح در کارگاه ۱ دستگاه جرثقیل
 • برش میلگرد ۲ دستگاه خم و برش
 • ۱ دستگاه بالابر

 

۴-  نیروی انسانی
 • بنا ۲۱ نفر( مجموع نفر-روز)
 • کارگران روزمزد ۱۵ نفر( مجموع نفر-روز)
 • جوشکاری ۲۲ نفر(مجموع نفر-روز)
 • سیمانکار نما ۶ نفر(مجموع نفر-روز)

گزارش پیشرفت غدیر ۳ شماره ۳۲

دیدگاهتان را بنویسید