گزارش پیشرفت پروژه غدیر۲ شماره ۱

اعضای محترم پروژه غدیر ۳
مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

 

۱– عملیات اجرایی:
 • • تجهیز کارگاه -آماده سازی اتاق نگهبانی
  • گودبرداری با ماشین
  • خاکبرداری دستی و رگلاژ کف
  • اجرای بتن مگر
  • برش میلگرد و خاموت زنی
  • آرماتوربندی فونداسیون

 

۲- مصالح و متریال ورودی
 • ۲۰۰ عدد بلوک سیمانی
 • ۱۳۰ کیسه سیمان پاکتی
 • ۱۳۵.۵۵ تن ماسه شسته
 • ۲۱.۶۸ تن سنگ لاشه

 

۳- ماشین آلات فعال
 • جابه جایی مصالح در کارگاه ۱ دستگاه جرثقیل
 • برش میلگرد ۱ دستگاه خم و برش
 • ۱ دستگاه خاموت زن

 

۴-  نیروی انسانی
 • آرماتوربندی ۱۰۴ نفر( مجموع نفر-روز)
 • اجرای بتن مگر ۳ نفر( مجموع نفر-روز)
 • نقشه برداری ۲ نفر(مجموع نفر-روز)

گزارش پیشرفت غدیر ۲ شماره ۱

دیدگاهتان را بنویسید