گزارش پیشرفت پروژه غدیر۱ شماره ۳۳

اعضای محترم پروژه غدیر ۱
مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

 

۱– عملیات اجرایی:
 • یونولیت گذاری ، تقسیم تیرچه ، اجرای تای بیم ، آماده سازی سقف چهارم بلوک B
 • کنترل خیز سقف چهارم بلوک B
 • اجرای تابلو موقت های کارگاهی ، طبقات بلوک A
 • اجرای سرویس پله ی غربی بلوک B
 • بتن ریزی سقف چهارم بلوک B
 • بتن ریزی فنداسیون الحاقی بین بلوک های A و B
 • آرماتور بندی ستون های سقف پنجم بلوک B
 • قالب بندی ستون های سقف پنجم بلوک B
۲- مصالح و متریال ورودی
مصالح وارده واحد حجم
بتن مترمکعب ۳۲۸
تیرچه عدد ۵۰۹
میلگرد کیلوگرم ۴۲۸۵
یونولیت عدد ۸۷۲

۳- ماشین آلات فعال
 • ۲ دستگاه خم و برش
 • یک دستگاه جرثقیل
 • یک دستگاه بالابر

۴-  نیروی انسانی
 • آرماتوربندی ۱۱۴ نفر( مجموع نفر-روز)
 • کارگران روزمزد ۱۶ نفر( مجموع نفر-روز)
 • نقشه برداری ۲ نفر(مجموع نفر-روز)
 • جوشکاری ۱۸ نفر(مجموع نفر-روز)

دیدگاهتان را بنویسید