گزارش پیشرفت پروژه غدیر۱ شماره ۳۲

اعضای محترم پروژه غدیر ۱
مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۲۹

 

۱– عملیات اجرایی:

• هم بندی ستون های سقف چهارم بلوک B
• اجرای اسکلت فلزی سرویس پله بلوک A از طبقه ی ششم به پشت بام
• آرماتور بندی ستون های سقف چهارم پارت اول بلوک B
• زیر سازی سقف چهارم بلوک B
• ساخت اتاق نگهبانی
• قالب بندی ستون های سقف چهارم پارت اول بلوک B
• کنترل خیز منفی سقف سوم پارت دوم و همچنین ریشه ستونها بلوک B توسط نقشه بردار
• بتن ریزی ستون های سقف چهارم بلوک B پارت اول
• بتن ریزی سقف سوم بلوک B پارت دوم
• باز کردن قالب های ستون های سقف چهارم پارت اول بلوک B
• آرماتور بندی ستون های سقف چهارم پارت دوم بلوک B
• پیاده سازی رامکا ستون های سقف چهارم پارت دوم توسط نقشه بردار
• باز کردن دور قالب سقف سوم بلوکB پارت دوم
• اجرای طاق ضربی سرویس پله غربی بلوک A طبقه ی آخر
• تکمیل آرماتوربندی ستون های روی سقف سوم پارت دوم بلوکB
• زیر سازی سقف چهارم بلوک B
• بتن ریزی ستون های سقف چهارم بلوک B پارت دوم
• تخلیه ریل های آسانسور بلوک A
• خاکبرداری دیوار الحاقی جهت اجرای سازه نگهبان

۲- مصالح و متریال ورودی
 • ۲۷۹۰ عدد رابیتس
 • ۸۰ عدد تیرچه
 • ۴۰۲۰ کیلوگرم میلگرد۲۰
 • ۱۹۲ عدد یونولیت
۳- ماشین آلات فعال
 • یک دستگاه خم و برش
 • یک دستگاه جرثقیل
 • یک دستگاه بالابر
۴-  نیروی انسانی
 • آرماتوربندی ۱۱۴ نفر( مجموع نفر-روز)
 • کارگران روزمزد ۱۶ نفر( مجموع نفر-روز)
 • نقشه برداری ۲ نفر(مجموع نفر-روز)
 • جوشکاری ۱۸ نفر(مجموع نفر-روز)

گزارش پیشرفت غدیر ۱ شماره ۳۲

دیدگاهتان را بنویسید