گزارش پیشرفت پروژه غدیر۱ شماره ۳۱

اعضای محترم پروژه غدیر ۱
مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

 

۱– عملیات اجرایی:

• باز کردن قالب زیر سقف ششم بلوک A
• تیرچه گذاری سقف سوم بلوک B
• یونولیت گذاری سقف سوم بلوک b
• اجرای تراز سقف سوم بلوکB توسط نقشه بردار
• اجرای طاق ضربی سرویس پله غربی بلوکB از زیر زمین به طبقه اول
• آرماتور بندی فونداسیون الحاقی بین بلوک های A و B
• بتن ریزی فنداسیون الحاقی بین بلوک های A و B
• باز کردن اسکافولد های زیر سقف دوم بلوک B
• بتن ریزی خرپشته های بلوک A
• قالب بندی دیوار سازه نگهبان
• آماده سازی سقف سوم بلوک B جهت بتن ریزی
• کنترل خیز سقف سوم بلوک B
• بتن ریزی سقف سوم بلوک B
• پیاده سازی رامکا ستون های سقف چهارم بلوک B
• آرماتوربندی ستون های سقف چهارم بلوک B

۲- مصالح و متریال ورودی
 • ۷۶۸ عدد یونولیت۲۵
 • ۵۱۸ عدد تیرچه
 • ۴۰۳۴ کیلوگرم میلگرد۱۲
 • ۲۳۶ عدد یونولیت۳۰
 • ۱۸۲ عدد بلوک سیمانی
۲- ماشین آلات فعال
 • یک دستگاه خم و برش
 • یک دستگاه جرثقیل
 • یک دستگاه بالابر
۳-  نیروی انسانی
 • آرماتوربندی ۲۰۷ نفر( مجموع نفر-روز)
 • کارگران روزمزد ۲۴ نفر( مجموع نفر-روز)
 • نقشه برداری ۵ نفر(مجموع نفر-روز)
 • جوشکاری ۴ نفر(مجموع نفر-روز)

دانلود گزارش پیشرفت غدیر ۱ شماره ۳۱

دیدگاهتان را بنویسید