گزارش پیشرفت پروژه غدیر۱ شماره ۳۰

اعضای محترم پروژه غدیر ۱
مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

 

۱– عملیات اجرایی:

• بازکردن اسکافولد زیر سقف دوم بلوکB پارت اول
• بتن ریزی ستون های سقف سوم بلوک B پارت اول
• بتن ریزی سقف دوم بلوک B پارت دوم
• بتن ریزی سقف ششم بلوک A
• باز کردن قالب دور سقف ششم بلوک A
• آرماتوربندی ستون های خرپشته بلوک A
• پیاده سازی خط تراز خرپشته A و رامکا و خط تراز ستون های سقف سوم بلوک B
• ارماتور بندی ستون های سقف سوم بلوکB پارت دوم
• قالب بندی ستون های خر پشته ی بلوک A
• قالب بندی ستون های سقف سوم بلوک Bپارت دوم
• زیر سازی سقف سوم بلوک B
• آرماتور بندی تیرهای سقف سوم بلوک B پارت اول
• خم و برش میلگردهای سقف سوم بلوک B
• اجرای ضد زنگ تیرآهن های سرویس پله
• اجرای طاق ضربی سرویس پله غربی بلوک B از زیر زمین به اول
• تقسیم تیرچه و یونولیت گذاری خرپشته بلوک A
• کاشت میلگردهای دیوار سازه نگهبان
• اجرای بتن مگر زیر فنداسیون الحاقی قسمت دیوار سازه نگهبان
• خاکبرداری دور ستون های الحاقی جهت کاشت میلگرد

۲- مصالح و متریال ورودی
  • ۵۰ کیسه گچ اتواتیک
  • ۴۰ کیسه خاک
  • ۱۰۲۵۰ تن آجر فشاری
  • ۲۴ شاخه ۱۲ متری ipe16
۲- ماشین آلات فعال
  • یک دستگاه خم و برش
  • یک دستگاه جرثقیل
۳-  نیروی انسانی
  • نیروی آرماتوربندی و قالب بندی اسکلت بلوک A , B مجموع نفر- روز۱۴۰ نفر در پروژه مشغول بوده اند.
  • عملیات کارگری ، تخلیه مصالح و تمیزکاری مجموع نفر-روز ۱۸نفر مشغول بوده اند.
  • جهت نقشه برداری و اجرای دقیق ستون ها مجموع نفر- روز ۵ نفر مشغول بوده اند.
۴- مشکلات و موانع پروژه:

به لطف ایزد منان مجموعه و مدیران شرکت زاگرس در حال پیگیری و مرتفع نمودن مشکلات می باشند.

گزارش پیشرفت غدیر ۱ شماره ۳۰

دیدگاهتان را بنویسید