گزارش شماره1 پیشرفت پروژه غدیر3

اعضای محترم پروژه غدیر 3

با سلام

با سلام

احتراما با شروع عملیات اجرایی در پروژه غدیر 3، از این پس هر دو هفته یکبار (15 و 30) هر ماه شرح فعالیتهای اجرایی صورت گفته خدمتتان ارسال میگردد. بر این اساس فعالیتهای اجرایی انجام گرفته از تاریخ 1400/08/08 لغایت 1400/08/20 یه شرح ذیل می باشد:

  • عملیات تجهیز کارگاه با نصب کانکسهای اداری و نگهبانی و همچنین تامین برق کارگاه با هماهنگی های صورت گرفته با اداره برق و همچنین اخذ مجوز حفاری جهت انتقال انشعاب برق به کارگاه انجام گرفت.
  • حصار کشی محوطه کارگاه در حال انجام می باشد.
  • شروع عملیات خم و برش آرماتور های فونداسیون و همچنین آرماتوربندی فونداسیون در حال اجرا می باشد.
  • قالب بندی فنداسیون در حال اجرا می باشد.

در بازه زمانی گزارش مصالح وارده به کارگاه نیز به شرح ذیل میباشد:

  • میلگرد سایز 20 به حجم 15 شاخه
  • ورق 2 و 2.5 متری جهت حصار کشی محوطه به حجم 250 عدد
  • قوطی جهت حصار کشی محوطه به حجم 145 شاخه
  • بلوک سایز 20 به حجم 180 عدد
  • میلگرد با سایزهای مختلف به حجم 19 تن

دیدگاهتان را بنویسید

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

من موافق این قوانین هستم .