گزارش شماره ۲۶ پیشرفت پروژه غدیر۱

اعضای محترم پروژه غدیر ۱
مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

 

۱– عملیات اجرایی:
 • • آرماتور بندی پارت اول ستون های سقف دوم بلوک B
  • اجرای رامکای ستون های سقف دوم بلوک B توسط نقشه بردار
  • انتقال آهن آلات سرویس پله بلوک B پای کار
  • اجرای اسکلت سرویس پله بلوک B( سرویس پله غربی)
  • یونولیت گذاری و اجرای میلگرد حرارتی سقف پنجم بلوک A
  • قالب بندی ستون های روی سقف اول بلوک B
  • بتن ریزی ستون های سقف دوم بلوک B پارت اول
  • باز کردن قالب های ستون های سقف دوم بلوک b پارت اول
  • قالب بندی ستون های سقف دوم بلوک B پارت دوم
  • شاقولی ستون های سقف دوم بلوک B پارت دوم
  • رفع ایرادات و نواقص سقف پنجم بلوک A
  • انتقال مصالح به طبقات بلوک A جهت اجرای طاق سرویس پله
  • بتن ریزی ستون های سقف دوم بلوک Bپارت دوم
  • زیر سازی سقف دوم بلوک B ( اسکافولد)
  • بتن ریزی سقف پنجم بلوک A
  • باز کردن قالب های دور سقف پنجم بلوک A
  • شروع آرماتور بندی ستون های سقف ششم بلوک A
  • کف سازی و اجرای قالب کف تیرهای سقف دوم بلوک B
  • برق کشی اتاق های کارگری
  • اجرای سرویس بهداشتی پشت نگهبانی

 

۲- مصالح و متریال ورودی
 • ۵۵۸۰ کیلوگرم میلگرد ۸
 • ۴۰۰۰ کیاوگرم میلگرد ۱۰
 • ۲۰۵۰ کیلوگرم میلگرد ۱۴
 • ۱۱۱۲۰ کیلوگرم میلگرد ۲۰
 • ۳۲۰۵ کیلوگرم میلگرد۲۵
 • ۲۳۶ عدد یونولیت سقفی

 

۲- ماشین آلات فعال
 • جهت جابه جایی، تخلیه مصالح در کارگاه ۱ دستگاه جرثقیل در برخی از روزها در کارگاه فعال بوده است.
 • جهت آرماتورهای ستون سقف بلوک های A ، ۱ دستگاه خم و برش و ۱ دستگاه خاموت زن فعال بوده اند.
 • جهت آرماتور بندی ستون سقف بلوک های B ، ۱ دستگاه خم و برش و ۱ دستگاه خاموت زن فعال بوده اند.

 

۳-  نیروی انسانی
 • اجرای اسکلت بلوک A مجموع نفر- روز ۸۷ نفر مشغول بوده اند
 • اجرای اسکلت بلوک B مجموع نفر- روز ۱۳۴ نفر مشغول بوده اند.
 • عملیات کارگری ، تخلیه مصالح و تمیزکاری مجموع نفر-روز ۲۴ نفر مشغول بوده اند.
 • جهت نقشه برداری و اجرای دقیق ستون ها مجموع نفر- روز ۳ نفر مشغول بوده اند.
 • عملیات جوشکاری در پروژه مجموع نفر-روز ۱۰ نفر مشغول بوده اند.

۴- مشکلات و موانع پروژه:

به لطف ایزد منان مجموعه و مدیران شرکت زاگرس در حال پیگیری و مرتفع نمودن مشکلات می باشند.

دانلود فایل pdf گزارش ۲۶ غدیر۱

دیدگاهتان را بنویسید

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

من موافق این قوانین هستم .