گزارش شماره ۲۵ پیشرفت پروژه غدیر۱

اعضای محترم پروژه غدیر ۱
مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

 

۱– عملیات اجرایی:
 • • بتن ریزی ستون های سقف پنجم بلوک A پارت اول محور A تا H
  • انتقال جک و قالب و سنجاقی به سقف اول بلوک B
  • ورود و تخلیه میلگرد در بلوک B
  • ضد زنگ تیرآهن های سرویس پله
  • ساخت سکوی آب شیرین
  • تحویل آرماتور بندی ستون های سقف پنجم بلوک A پارت دوم به ناظر
  • قالب بندی ستون های سقف پنجم بلوک A پارت دوم
  • باز کردن جک و قالب های زیر سقف اول بلوک B
  • بتن ریزی ستون های سقف پنجم پارت دوم
  • کندن چاله فنداسیون های تجاری بلوکB
  • بستن خاموت های ستون های سقف دوم بلوک B
  • آرماتور بندی ستون های سقف دوم بلوک B پارت اول
  • زیرسازی و آرماتور بندی تیر های سقف پنجم بلوک A
  • تحویل آرماتوربندی ستون های سقف دوم پارت اول بلوک B از محور A تا F به ناظر
  • قالب بندی ستون های سقف دوم پارت اول بلوک B محور A تا F
  • اجرای همبندی بلوک B
  • یونولیت گذاری سقف پنجم بلوک A
  • شروع بستن میلگرد حرارتی سقف پنجم بلوک A
  • پیاده سازی رامکا های ستون سقف دوم بلوک B
  • شروع اجرای بتن مگر ۳ عدد فنداسیون تجاری بلوک B
  • پیاده سازی ۳ عدد فنداسیون تجاری
  • برشکاری تیر آهن سرویس پله
  • ورود و تخلیه مصالح (یونولیت)
  • پیگیری طرح اصلاحیه جابه جایی برق فشار قوی در مجاورت پروژه
  • پیگیری کنتور انشعابات برق و آب
  • پیگیری مجوز صدور عدم خلاف
  • طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی
  • طراحی پوسته نما

 

۲- مصالح و متریال ورودی
 • ۴۰۸۰ کیلوگرم میلگرد۸
 • ۷۰۰۰ کیلوگرم میلگرد۱۰
 • ۱۹۲۰ کیلوگرم میلگرد۱۴
 • ۱۹۴۰ کیلوگرم میلگرد۲۰
 • ۹۶۰۰ کیلوگرم میلگرد۲۵
 • ۸۰ عدد یونولیت سقفی

 

۲- ماشین آلات فعال
 •  جهت جابه جایی، تخلیه مصالح در کارگاه یک دستگاه جرثقیل در برخی از روزها در کارگاه فعال بوده است.
 •  جهت آرماتورهای ستون سقف بلوک های ABC ، یک دستگاه خم و برش و یک دستگاه خاموت زن فعال بوده اند.
 • جهت آرماتور بندی ستون سقف بلوک های DEF ، یک دستگاه خم و برش و یک دستگاه خاموت زن فعال بوده اند.

 

۳-  نیروی انسانی
 • اجرای اسکلت بلوک A مجموع نفر- روز ۸۴ نفر مشغول بوده اند
 • اجرای اسکلت بلوک B مجموع نفر- روز ۶۴ نفر مشغول بوده اند.
 • عملیات کارگری ، تخلیه مصالح و تمیزکاری مجموع نفر-روز ۱۱ نفر مشغول بوده اند.

۴- مشکلات و موانع پروژه:

به لطف ایزد منان مجموعه و مدیران شرکت زاگرس در حال پیگیری و مرتفع نمودن مشکلات می باشند.

فایل PDF گزارش ۲۵ غدیر۱

دیدگاهتان را بنویسید