گزارش شماره ۲۵ پیشرفت پروژه غدیر۱

اعضای محترم پروژه غدیر ۱
مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

 

۱– عملیات اجرایی:
 • • بتن ریزی ستون های سقف پنجم بلوک A پارت اول محور A تا H
  • انتقال جک و قالب و سنجاقی به سقف اول بلوک B
  • ورود و تخلیه میلگرد در بلوک B
  • ضد زنگ تیرآهن های سرویس پله
  • ساخت سکوی آب شیرین
  • تحویل آرماتور بندی ستون های سقف پنجم بلوک A پارت دوم به ناظر
  • قالب بندی ستون های سقف پنجم بلوک A پارت دوم
  • باز کردن جک و قالب های زیر سقف اول بلوک B
  • بتن ریزی ستون های سقف پنجم پارت دوم
  • کندن چاله فنداسیون های تجاری بلوکB
  • بستن خاموت های ستون های سقف دوم بلوک B
  • آرماتور بندی ستون های سقف دوم بلوک B پارت اول
  • زیرسازی و آرماتور بندی تیر های سقف پنجم بلوک A
  • تحویل آرماتوربندی ستون های سقف دوم پارت اول بلوک B از محور A تا F به ناظر
  • قالب بندی ستون های سقف دوم پارت اول بلوک B محور A تا F
  • اجرای همبندی بلوک B
  • یونولیت گذاری سقف پنجم بلوک A
  • شروع بستن میلگرد حرارتی سقف پنجم بلوک A
  • پیاده سازی رامکا های ستون سقف دوم بلوک B
  • شروع اجرای بتن مگر ۳ عدد فنداسیون تجاری بلوک B
  • پیاده سازی ۳ عدد فنداسیون تجاری
  • برشکاری تیر آهن سرویس پله
  • ورود و تخلیه مصالح (یونولیت)
  • پیگیری طرح اصلاحیه جابه جایی برق فشار قوی در مجاورت پروژه
  • پیگیری کنتور انشعابات برق و آب
  • پیگیری مجوز صدور عدم خلاف
  • طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی
  • طراحی پوسته نما

 

۲- مصالح و متریال ورودی
 • ۴۰۸۰ کیلوگرم میلگرد۸
 • ۷۰۰۰ کیلوگرم میلگرد۱۰
 • ۱۹۲۰ کیلوگرم میلگرد۱۴
 • ۱۹۴۰ کیلوگرم میلگرد۲۰
 • ۹۶۰۰ کیلوگرم میلگرد۲۵
 • ۸۰ عدد یونولیت سقفی

 

۲- ماشین آلات فعال
 •  جهت جابه جایی، تخلیه مصالح در کارگاه یک دستگاه جرثقیل در برخی از روزها در کارگاه فعال بوده است.
 •  جهت آرماتورهای ستون سقف بلوک های ABC ، یک دستگاه خم و برش و یک دستگاه خاموت زن فعال بوده اند.
 • جهت آرماتور بندی ستون سقف بلوک های DEF ، یک دستگاه خم و برش و یک دستگاه خاموت زن فعال بوده اند.

 

۳-  نیروی انسانی
 • اجرای اسکلت بلوک A مجموع نفر- روز ۸۴ نفر مشغول بوده اند
 • اجرای اسکلت بلوک B مجموع نفر- روز ۶۴ نفر مشغول بوده اند.
 • عملیات کارگری ، تخلیه مصالح و تمیزکاری مجموع نفر-روز ۱۱ نفر مشغول بوده اند.

۴- مشکلات و موانع پروژه:

به لطف ایزد منان مجموعه و مدیران شرکت زاگرس در حال پیگیری و مرتفع نمودن مشکلات می باشند.

فایل PDF گزارش ۲۵ غدیر۱

دیدگاهتان را بنویسید

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

من موافق این قوانین هستم .