گزارش شماره ۱۸ پیشرفت پروژه غدیر۱

اعضای محترم پروژه غدیر ۱

با سلام

فعالیتهای اجرایی انجام گرفته از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ یه شرح ذیل می باشد:

۱. عملیات اجرایی:

 • باز کردن قالب های سقف سوم بلوک A
 • قالب بندی ستون های سقف چهارم بلوک A
 • شاقول کردن ستون های سقف چهارم بلوک A
 • عمل آوری بتن ستون های سقف اول بلوک B
 • بازکردن قالبهای ستون های سقف اول بلوک B
 • قالب بندی ستون های سقف اول پارت دوم   بلوک B
 • بست گونی ها ستون های بتن ریزی شده پارت اول زیرسازی سقف اول بلوک B
 • بتن ریزی ستون های سقف چهارم بلوک A-پارت اول
 • زیرسازی و کف سازی سقف اول بلوک B-
 • آرماتوربندی ستون های سقف چهارم بلوک A-پارت دوم
 • قالب بندی ستون های سقف چهارم بلوک A-پارت دوم
 • بتن ریزی ستون های سقف اول بلوک B
 • زیرسازی و کف سازی سقف چهارم بلوک A
 • کیورینگ بتن ستون های سقف اول بلوک B-
 • بتن ریزی ستون های سقف چهارم بلوک A-پارت دوم-
 • عمل آوری ستون های سقف اول پارت دوم
 • پیاده سازی خط تراز سقف چهارم بلوک A
 • پیاده سازی خط تراز سقف اول بلوک B
 • پیگیری طرح اصلاحیه جابه جایی برق فشار قوی در مجاورت پروژه
 • پیگیری کنتور انشعابات برق و آب
 • ورود و تخلیه مصالح
 • ورود وسایل پیمانکار آقای علیزاده
 • نمونه آزمایشگاهی بتن
 • هماهنگی جهت خرید متریال دیوار چینی
 • هماهنگی جهت خرید وال پست و…
 • هماهنگی جهت انجام طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی
 • طراحی پوسته نما

۲. نیروی انسانی و ماشین آلات فعال

 • جهت خم و برش آرماتورهای سقف بلوک های ABC ، ۱ دستگاه خم و برش و ۱ دستگاه خاموت زن  فعال بوده اند.
 • جهت آرماتور بندی فونداسیون بلوک های DEF ، ۱ دستگاه خم و برش و ۱ دستگاه خاموت زن  فعال بوده اند.
 • جهت جابه جایی، تخلیه مصالح در کارگاه ۱ دستگاه جرثقیل در برخی از روزها  در کارگاه فعال بوده است.
 • عملیات آرماتور بندی بلوکهای DEF-ABC ، ۱۹۴ نفر مشغول بوده اند.(متوسط ۱۶نفر)
 • عملیات های کارگری و  تجهیز کارگاه ، ۲۸ نفر کارگر فعال بوده اند.(متوسط ۳ نفر)

۳. مصالح وارد شده به کارگاه:

 • تیرچه ۱۴۱ عدد
 • پلیت ۲۰۴ کیلوگرم

به لطف ایزد منان در بازه زمانی فوق پروژه بدون مشکل بوده و با سرعت و دقت در حال انجام میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید