نظرسنجی دریافت وام پروژه غدیر ۳

بسمه تعالی

 

احتراما به استحضار می رساند، در جهت پیشرفت پروژه ی غدیر ۳، طی پیگیری های به عمل آمده، مرحله ی اول وام ساخت مسکن دریافت گردید. لذا خواهشمند است جهت تکمیل روند ثبت نام وام، اعضای محترمی که تقاضای دریافت وام مذکور را دارند نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمایند.

زمان بازپرداخت وام بر اساس شرایط اعلامی توسط بانک ۱۵ الی ۲۰ سال بوده و شروع اقساط پس از تحویل واحد ها و همزمان با اتمام عملیات اجرایی ساخت خواهد بود.

بدیهی است که درصد سود وام مذکور (بین بازه ی ۱۸% الی ۲۲%) در زمان تقسیط، توسط بانک اعلام میگردد.

لازم به ذکر است مبلغ وام به صورت مرحله ای و طبق پیشرفت پروژه قابل وصول می باشد و مبلغ اقساط از سال ۱۴۰۲ در پرداختی های اعضای محترم لحاظ میگردد.

نکته: خواهشمند است هر یک از اعضای محترمی که متقاضی دریافت وام می باشند، درخواست خود را در قالب فرم زیرحداکثر تا تاریخ هشتم دی ماه ۱۴۰۱ تکمیل نمایند، در غیر اینصورت به منزله ی انصراف تلقی شده و عضو حق هیچگونه اعتراضی را نسبت به تقاضای دریافت وام نخواهد داشت.

  • لطفا اعداد را به انگلیسی وارد نمایید
    در صورتی که متقاضی دریافت وام نیستید گزینه ای را انتخاب ننمایید .