مزایای داوری در قرارداد (پنجشنبه‌های حقوقی زاگرس)

موضوع: مزیت‌های داوری در قرارداد
دکتر محمد حسین سبحانی
مشاور حقوقی شرکت زاگرس
در قسمت دوم به این سوالات می‌پردازیم:
۱) مزایای داوری در قرارداد
۲)ویژگی داور
دوست دارید موضوع بعدی پنجشنبه‌های حقوقی زاگرس، درباره چی باشه؟
گروه ساختمانی زاگرس
با ما همراه باشید
تلفن: ۳۷۱۸۸ (۰۲۵)

دیدگاهتان را بنویسید