فرم ثبت مشخصات فردی

” کارجویان گرامی به اطلاع می رساند تکمیل فرم ثبت مشخصات فردی در وب سایت گروه ساختمانی زاگرس جهت درج رزومه شما در بانک رزومه و استفاده از دانش، مهارت و توانمندی شما در زمان نیاز شرکت بوده و با تکمیل این فرم گروه ساختمانی زاگرس هیچ گونه تعهدی جهت استخدام شما نخواهد داشت”