فرم تقاضای همکاری

کارجویان گرامی می توانند جهت همکاری با گروه ساختمانی زاگرس فرم زیر را تکمیل نمایند .

فرم های ثبت شده در بایگانی واحد منابع انسانی در زمان نیاز به استخدام فردی در فرصت شغلی مرتبط ، بررسی و طبق فرآیند جذب جهت سایر مراحل با افراد دارای شرایط تماس گرفته خواهد شد .

  • لطفاً به اختصار سوابق کاری خود به همراه مدت فعالیت در آن کار و همچنین علت قطع همکاری را بنویسید .
  • لطفاً بنابر توانایی شخصی جایگاه شغلی پیشنهادی خود را بنویسید .
  • در صورتی تمایل تصاویر مدارک و یا گواهینامه های شخصی خود را جهت تکمیل فرم ارسال نمایید. (حداکثر ۱۵ مگابایت)
    فایل ها را به اینجا بکشید