دفتر فروش: قم – خیابان ساحلی – نبش کوچه۳۸       ۳۷۱۸۸-۰۲۵      info@zagros.me

ثبت نام پروژه غدیر( زاگرس ۳۸)

[ultimate_pricing design_style=”design05″ color_scheme=”gray” package_heading=”واحد۱۰۰متری ۱۱۲واحد” heading_tag=”h1″ package_name_font_color=”#000000″ features_font_color=”#000000″ features_font_size=”desktop:12px;”]پیش پرداخت اولیه                 ۱۶۵ملیون تومان

قسط اول:۲۰دی ماه۹۹            ۴۵ ملیون تومان

قسط دوم:۲۰اسفند ماه۹۹       ۳۵ ملیون تومان

قسط سوم:۲۰اردیبهشت ماه۱۴۰۰  ۴۵ ملیون تومان

قسط چهارم:۲۰تیرماه۱۴۰۰      ۵۰ ملیون تومان[/ultimate_pricing]

[ultimate_pricing design_style=”design05″ color_scheme=”gray” package_heading=”واحد۱۱۰متری۵۰واحد” heading_tag=”h1″ package_name_font_color=”#000000″ features_font_color=”#000000″ features_font_size=”desktop:12px;”]پیش پرداخت اولیه                 ۱۷۵ملیون تومان

قسط اول:۲۰دی ماه۹۹            ۴۵/۵ملیون تومان

قسط دوم:۲۰اسفند ماه۹۹       ۴۰ ملیون تومان

قسط سوم:۲۰اردیبهشت ماه۱۴۰۰  ۵۰/۵ ملیون تومان

قسط چهارم:۲۰تیرماه۱۴۰۰      ۵۷ ملیون تومان[/ultimate_pricing]

[ultimate_pricing design_style=”design05″ color_scheme=”gray” package_heading=”واحد۱۲۵متری ۵۰واحد” heading_tag=”h1″ package_name_font_color=”#000000″ features_font_color=”#000000″ features_font_size=”desktop:12px;”]پیش پرداخت اولیه                 ۱۹۰ملیون تومان

قسط اول:۲۰دی ماه۹۹            ۷۵/۵۳ ملیون تومان

قسط دوم:۲۰اسفند ماه۹۹       ۴۵ ملیون تومان

قسط سوم:۲۰اردیبهشت ماه۱۴۰۰  ۵۶/۲۵ ملیون تومان

قسط چهارم:۲۰تیرماه۱۴۰۰      ۷۵ملیون تومان[/ultimate_pricing]

سوالات متداول

کیفیت ساخت و نوع مصالح مورد استفاده در قراردادمشخص می شود؟
بله در زمان انعقاد قرارداد اصلی لیست مصالح مصرفی پیوست قرارداد میشود.
آیا در زمان انتخاب واحد امکان تغییر سایزوجوددارد؟
اتمام و تحویل پروژه چه زمانی خواهد بود؟
آیا امکان بازفروش واحد قبل از اتمام و تحویل نهایی وجود دارد؟
شرایط دریافت وام پروژه چیست؟