بخش موسیقی در این جشنواره در دو بخشِ تکنوازی و گروه‌نوازی و در ۱۲ رشته برگزار می‌شود.

نحوه برگزاری مسابقه:

شرکت کنندگان در بخش موسیقی می‌توانند فیلمی از اجرای خود را ضبط کرده و به دبیرخانه‌ی جشنواره ارسال کنند. انتخاب قطعه‌ی موسیقی آزاد است اما شرکت‌کنندگان باید توجه داشته باشند که قطعاتی را انتخاب و اجرا کنند که اوج توانایی آنها را در نوازندگی به نمایش بگذارد. در بخش موسیقی در مجموع به ۳۲ نفر و گروه جایزه اهداء خواهد شد. شرکت‌کنندگان در ضبط و ارسال آثار خود باید به موارد زیر توجه داشته باشند.

  • مدت زمان هر اجرا باید حداقل ۲ و حداکثر ۵ دقیقه باشد.
  • هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر ۲ اجرا به جشنواره ارسال کند.
  • شرکت‌کنندگان در انتخاب قطعه آزاد هستند.
  • بخش‌های آواز سنتی و پاپ ویژه‌ی آقایان است.
  • در تصویربرداری با گوشی تلفن همراه دقت کنید که حتما تصویربرداری به‌صورت افقی انجام شود.
  • منظور از گروه‌نوازی در این مسابقه، اجرای خانوادگی است؛ لذا شرکت‌کنندگان لازم است به دلیل رعایت الزامات اپیدمی کرونا از ایجاد تجمع‌های غیر خانوادگی پرهیز کنند.
گروههای مسابقه موسیقی تعداد جوایز رشته
۱ کودک ۱۰ جایزه ·    تکنوازی سه‌تار

·    تکنوازی تار

·    تکنوازی کمانچه

·    تکنوازی سنتور

·    تکنوازی تنبک

·    تکنوازی دف

·    آواز سنتی

·    آواز پاپ

·    تکنوازی پیانو

·    تکنوازی ویولن

۲ نوجوان ۱۰ جایزه
۳ بزرگسال ۱۰ جایزه
۴ گروه‌نوازی ۲ جایزه ·    گروه‌نوازی سازهای سنتی

·    گروه‌نوازی سازهای جهانی

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip.
    zip