تایید ثبت فرم نظرسنجی وام غدیر ۱

همراه گرامی ، فرم کامل شده شما با موفقیت ثبت گردید .

اطلاعات تکمیلی در اطلاعیه های بعدی به حضورتان ارسال می گردد .

 

 

باتشکر/واحد ارتباط با مشتری گروه ساختمانی زاگرس