تأیید ثبت فرم مشخصات فردی

کارجوی گرامی و محترم ، فرم تکمیل شده توسط شما با موفقیت ثبت گردید . 

همکاران ما در صورت فراهم بودن شرایط همکاری با شما تماس خواهند گرفت .

 

گروه ساختمانی زاگرس