برگذاری مراسم روز زن در خانواده بزرگ زاگرس

مراسم روز زن

مراســـم بزرگداشـــت ســـالروز
والدت بانـــوی دو عالم ، صدیقه
کبـــری حضـــرت فاطمـــه الزهرا
(س) و روز زن بـــا حضور مدیران و
بانوان مجموعـــه برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

من موافق این قوانین هستم .