برگذاری مراسم روز حسابدار در گروه ساختمانی زاگرس

مراسم
روز حسابدار
/۱۵ آذر۹۹/
بـــه ایـــن مناســـبت گـــروه
ســـاختمانی زاگرس هر ساله در
این روز مراســـم گرامیداشت روز
حســـابدار را برگـــزار میکنـــد.

دیدگاهتان را بنویسید

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

من موافق این قوانین هستم .