نکته –صرفا به ۴ نفر متقاضیان واحد ۹۰ متری واحد ۱۱۰ متری اختصاص داده می شود.

نکته –صرفا به ۴ نفر متقاضیان واحد ۹۰ متری واحد ۱۴۰ متری اختصاص داده می شود.

نکته –صرفا به ۲ نفر متقاضیان واحد ۹۰ متری واحد ۱۷۷ متری اختصاص داده می شود.

نکته –صرفا به ۵ نفر متقاضیان واحد ۱۰۰ متری واحد ۱۴۴ متری اختصاص داده می شود.

نکته –صرفا به ۵ نفر متقاضیان واحد ۱۰۰ متری واحد ۱۷۷ متری اختصاص داده می شود.

نکته –صرفا به ۵ نفر متقاضیان واحد ۱۱۰ متری واحد ۱۴۴ متری اختصاص داده می شود.

نکته –صرفا به ۵ نفر متقاضیان واحد ۱۱۰ متری واحد ۱۷۷ متری اختصاص داده می شود.

نکته –صرفا به ۵ نفر متقاضیان واحد ۱۲۵ متری واحد ۱۷۷ متری اختصاص داده می شود.

نکته – اعضای محترم، لطفا از انتخاب متراژ های کمتر از متراژ خریداری شده در توافقنامه خودداری فرمایید.اولویت های انتخاب شده با متراژِ کمتر از متراژ خریداری شده در توافقنامه، به صورت خودکار حذف می شوند.

امتیاز تشویقی:به پاس قدردانی از مشتریان وفادار ، مبلغ مابالتفاوت افزایش متراژ طی یک فقره چک ۵ ماهه و یا در صورت پرداخت نقدی با ۱۵ درصد تخفیف دریافت می گردد .

عدم نمایش دکمه بعدی(رفتن به مرحله بعد) به دلیل انتخاب نادرست متراژ واحد و یا شماره تماس ارسالی در زمان قرارداد می باشد.خواهشمند است متراژ واحد مطابق تفاهم نامه انتخاب نمایید.و در صورت تغییر شماره تماس در اسرع وقت به همکاران ما اطلاع دهید . شماره تماس ارتباط با مشتری : ۰۹۱۲۸۵۴۷۰۰۶