اطلاعیه شماره ۱

اطلاعیه شماره ۲

اطلاعیه شماره ۳

پروژه غدیر۱

اطلاعیه شماره ۲                                                                                         ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

با سلام

اعضای محترم پروژه غدیر ۱ (شهید حاج قاسم سلیمانی)

پیرو اطلاعیه شماره یک مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹، بدین وسیله به اطلاع اعضا محترم می‎رساند علیرغم ترسیم نقشه های متعدد توسط مهندسین و نیز تشکیل جلسات فنی-تخصصی در این خصوص، نظر به حساسیت مدیریت محترم شرکت زاگرس در خصوص طراحی نقشه‎های مناسبتر، ارائه نقشه نهایی پروژه به چند روز آینده موکول شده است.

لذا با توجه به تشدید بیماری کرونا به منظور رفاه حال اعضای محترم بستر انتخاب واحد از طریق سایت فراهم شده است که پیرو این امر لینک سایت در چند روز آینده برای اعضای محترم ارسال خواهد شد.

لذا جهت برنامه ریزی مالی اعضای محترم، اقساط سال ۱۴۰۰ به تفکیک متراژ  واحد آپارتمانی، طبق جدول ذیل ارائه می‎شود:

متراژ واحد تاریخ اقساط جمع کل
۱۵/۰۳/۱۴۰۰ ۱۵/۰۵/۱۴۰۰ ۱۵/۰۸/۱۴۰۰ ۱۵/۱۱/۱۴۰۰
۱۰۰ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱۰ ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲۰ ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۰ ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۵۰ ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۶۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰

تمامی ارقام به ریال میباشد

هر یک از اعضا در زمان انعقاد قرارداد لازم است به تعداد اقساط فوق برگه چک با رقم و تاریخ مشخص شده به همراه داشته باشد.

همچنین شایان ذکر است با توجه به جدول حق مرغوبیت واحدها که پس از قطعی شدن نقشه ها متعاقبا” اطلاع رسانی خواهد شد، عضو محترم در هنگام عقد قرارداد می بایست مبلغ حق مرغوبیت واحد انتخابی خود را جداگانه پرداخت نماید.

  • شرکت زاگرس با هماهنگی های لازم با بانک قرض الحسنه مهر ایران تفاهم نامه جهت اخذ تسهیلات حمایتی نموده است. مبلغ تسهیلات برای هر نفر حداکثر ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با بهره ۴% و بازپرداخت ۲۴ ماهه بوده و مبلغ هر قسط ماهیانه ۲۷.۲۷۲.۷۲۷ ریال میباشد. لازم به ذکر است دریافت تسهیلات فوق مستلزم مسدودی نیمی از مبلغ دریافتی می باشد.
  • چنانچه هر یک از اعضا درخواست مبلغ بیشتر از مبلغ بند یک را جهت اخد تسهیلات داشته باشد می‎بایست به ازای هر ۶۰ میلیون تومان یک نفر جهت تشکیل پرونده تسهیلات معرفی نماید.
  • جهت ضمانت تسهیلات برای هر فقره وام ۶۰ میلیون تومانی نیاز به معرفی ۲ ضامن واجد شرایط وفق مقررات بانکی (عدم وجود چک برگشتی- عدم اقساط معوق تسهیلات بانکی-پروانه کسب یا نامه اشتغال به کار ) می باشد.
  • لازم به ذکر است در صورت اخذ تسهیلات ، نیمی از مبلغ تسهیلات تعلق گرفته به عضو از اولین واریزی جدول فوق کسر و نیمه دوم تسهیلات پس از آزادسازی مبلغ مسدودی در بانک، از اقساط سال ۱۴۰۲ کسر خواهد گردید. بدیهی است عضو، ملزم به پرداخت باقیمانده اقساط سال ۱۴۰۰ مطابق جدول فوق می‎باشد.