اطلاعیه مهم

بدینوسیله به اطلاع کلیه علاقه مندان به همکاری با گروه ساختمانی زاگرس می رساند، فرآیند دعوت به همکاری در این شرکت منطبق با مقررات سازمان قانون کار می باشد و هر گونه فراخوان جذب صرفا از طریق مبادی رسمی یعنی مدیریت کار و خدمات اشتغال قانون کار، وبسایت شرکت به نشانی www.zagros.me و در مواردی نیز از طریق روزنامه های کثیر الانتشار کشوری با درج اطلاعیه رسمی صورت می گیرد.

لذا بدینوسیله تاکید میگردد این شرکت هیچگونه نماینده یا واسطه ای برای جذب نیرو ندارد و از کلیه متقاضیان تقاضا میشود هوشیاری لازم را در این خصوص معمول دارند.

روابط عمومی گروه ساختمانی زاگرس