ارزیابی رضایتمندی تامین کنندگان

احتراماً نظر به ایجاد رابطه دو سویه و ایجاد تعامل و هم افزایی بیشتر ، فرایند نظرسنجی از تامین کنندگان محترم گروه ساختمانی زاگرس انجام می گیرد. امید است با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود ما را در دستیابی به اهداف مورد نظر یاری فرمایید. همچنین ارائه توضیحات و مصادیق در خصوص آیتم هایی که امتیاز ضعیف و بسیار ضعیف می گیرند نیز راهگشای بهبود و اصلاح خواهد بود.

در نظر داشته باشید که کمترین امتیاز ۱ و بیشترین امتیاز ۵ می باشد.

مرحله ۱ از ۵ - مشخصات فردی

۲۰%